C.P.A. & TAX PARTNERS

Poskytované služby

Vedení účetnictví

Vedeme daňovou evidenci i podvojné účetnictví, knihy přijatých a vydaných faktur, pokladní knihy a deníky. Sestavujeme a rozesíláme veškerá hlášení, výkazy a přiznání. Na základě individuálních potřeb klienta, vystavujeme a rozesíláme faktury, připravujeme příkazy k úhradě, hlídáme platební styk a sestavujeme kalkulace a klientské reporty v ruzných jazykových mutacích. V případě zájmu provádíme supervizi vlastního účetního týmu klienta formou konzultací a kontrol.

Vedení mzdového účetnictví

Vedeme komplexní servis v oblasti personalistiky a mezd, přihlašování zaměstnanců, vedení mzdové agendy, výpočty mezd a odvodů, včetně přípravy všech hlášení, výplatních formulářů, příkazů k úhradě a provedení všech uzávěrkových operací při ukončení roku.

Daňové poradenství, zastupování klienta

Nabízíme vyřízení registrace a zastupování klienta na úřadech na základě udělené plné moci. Poskytujeme průběžné daňové poradenství, přípravujeme daňová přiznání a hlášení daňovým poradcem. Poskytujeme řešení obchodních modelů a firemních činností s ohledem na daňovou legislativu.

Poskytování sídla

Výhradně našim klientům umožňujeme využití našich prostor na Praze 10 k umístění sídla jejich společnosti, zajišťujeme přeposílání pošty, přijímání hovorů a obsluhu datových schránek, možnost krátkodobého pronájmu jednací místnosti.

Správa majetku

V souvislosti se zajištěním vedení účetnictví a daňovým poradenstvím zajišťujeme klientům i zajištění technicko-organizačních služeb souvisejích se správou a nájmem jejich bytu, domu, objektu.